Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

20/11/2017

Hội nghị Bộ trưởng Doanh Nghiệp vừa và nhỏ APEC 2017 tại Thành Phố Hồ Chí minh

Công ty TNHH Jita Việt Nam là đơn vị cung cấp hệ thống Âm thanh, Trình chiếu, Thiết bị phiên dịch phục vụ Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ diễn ra từ ngày 10/09/2017 đến ngày 15/09/2017 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. 20526137_290719867998684_2661779313779803305_n 22140982_290719954665342_7253794409667875624_n 22195249_290719884665349_4587296925589643275_n 22195427_290720224665315_3440854512067335120_n 22196105_290720124665325_5202994444835467068_n 22196299_290720221331982_6351093725419484900_n 22221825_290720287998642_3944591124728971225_n 22281599_290719871332017_2292757857246816681_n

Tố Chức Sự Kiện Related