Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

12/02/2020

Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế Asean lần thứ nhất trù bị cho Hội nghị bộ trưởng kinh tế Asean lần thứ 51(SEOM1/51)

Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế Asean lần thứ nhất trù bị cho Hội nghị bộ trưởng kinh tế Asean lần thứ 51(SEOM1/51) được tổ chức tại khách sạn Melia Hà Nội.

71d1c79658c7a099f9d6 b98b7b0bf95a0104584b f1793130ae61563f0f70 fb0da6b3c3d53b8b62c4

Hội nghị quan chức cao cấp về kinh tế Asean lần thứ nhất trù bị cho Hội nghị bộ trưởng kinh tế Asean lần thứ 51(SEOM1/51)

Chuyên Mục Khác Related