Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

11/04/2018

Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị cấp cao CLV10

Hội nghị Thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị cấp cao CLV10 được tổ chức từ ngày 29/03/2018 đến ngày 31/03/2018 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia. Jita vinh dự là đơn vị cung cấp hệ thống trình chiếu, phiên dịch, camera phục vụ Hội nghị. 29570733_1905625616177231_7327023672297776549_n IMG_1319 IMG_1348

Tố Chức Sự Kiện Related