Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

02/04/2019

Ngày hội Gia đình Honda 2019

Ngày hội Gia đình Honda là một chương trình được tổ chức thường niên hàng năm được Honda tổ chức với mục đích cảm ơn đến các công nhân viên cán bộ đã luôn đồng hành cùng Honda cũng như lời cảm ơn đến những người thân của họ đã luôn tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên được hoàn thành công việc nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Jita hân hạnh là đơn vị được sự tín nghiệm của Honda trong suốt những năm qua.

Jita – Honda – Đồng hành cùng phát triển.

IMG_9600 IMG_9646 IMG_9588 IMG_9660 IMG_9926 IMG_9934 IMG_9637IMG_9600IMG_9646IMG_9926IMG_9637IMG_9934IMG_9637

Chuyên Mục Khác Related