Đóng

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

Tiêu đề Slider

Trích đoạn ngắn

22/11/2018

Tổ chức lễ chào mừng Line 6 và chào mừng chiếc xe thứ 25 triệu

Honda Việt Nam tổ chức lễ chào mừng Line 6 và chào mừng chiếc xe thứ 25 triệu được tổ chức tại nhà máy Honda Việt Nam Vĩnh Phúc và Hà Nam ngày 26/10/2018

Jita vinh dự là đơn vị được tin tưởng tổ chức các sự kiện đánh dấu mốc cho sự Phát triển của Honda Việt Nam.

Jita – Honda Việt Nam; Hợp tác cùng phát triển.

44 11 18 20 48

Tố Chức Sự Kiện Related