Ngày 19/6, Diễn đàn Đối thoại chính sách cao cấp APEC về du lịch bền vững (hội nghị cấp Bộ trưởng du lịch) sẽ diễn ra tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Tại diễn đàn này, các nhà hoạch định chính sách du lịch, các chuyên gia du lịch và doanh nghiệp du lịch sẽ được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra định hướng hợp tác du lịch bền vững trong APEC, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững về kinh tế môi trường và xã hội, góp phần phát huy bản sắc văn hóa của từng nền kinh tế; nâng cao vai trò vị thế của du lịch Việt Nam trong hợp tác du lịch APEC nói riêng và trên trường quốc tế nói chung; tăng cường liên kết hợp tác du lịch vì sự phát triển bền vững và toàn diện giữa các nền kinh tế thành viên của APEC.

JITA vinh dự khi được đóng góp 1 phần công sức vào sự kiện lần này. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhanh nhẹn, cùng với trang thiết bị chất lượng và được bảo dưỡng định kỳ, chúng tôi đã setup lưu thông tín hiệu nhằm phục vụ tốt nhất cho sự kiện quan trọng này.